25 november, 2008

Sjå kva eg fann på Nils Ingar si maskin, artig! :)Imponerende at Nina fikk lyd ut av trompeten!

19 november, 2008

eksamenstid

Da er første eksamen (biologi) over, og eksamensperioden er godt igang, det er igrunn greit for det betyr at det snart er juleferie :)
Men det er ikkje riktig like greit at fagocyttane, og lymfocyttane i kroppen min må krige mot mikroorganismar, medan eg burde konsentrere meg om mattematikken.
Det hører vel med i ein eksamensperiode..?